•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

 

                                               

                                                 

Здравей, пътниче!

Добра среща в моето пространство!

Казвам се Мариана Вълчева и съм неорайхиански аналитичен психотерапевт и детско-юношески психолог. В практиката си работя с хора в тревожни или депресивни състояния, преживяващи житейски кризи и загуби, с хранителни разстройства, със затруднени междуличностни и партньорски взаимоотношения. Партньорството е тема, която е силно застъпена в моята работа, понеже вярвам, че умението да създаваме и поддържаме отношения дава качество на живота ни.

Работя задълбочено и с тийнейджъри по посока развиване на добра самооценка, емоционална компетентност, себеотстояващо поведение, подобряване на взаимоотношенията с родители и връстници.

Преди повече от 8 години създадох своето Студио "Идзин" като място за индивидуална, групова психотерапия и развитие на потенциала на човека, с цел да отговоря на потребността си да създавам не само собствената си хармония, но и да помагам на хората по пътя на самопознанието и връщане към здравото ядро на личността.

Оттогава съм провела няколко десетки терапевтични групи и тренинги на различна тематика, над 8000 индивидуални терапевтични часа и консултации, множество обучения и семинари с професионалисти, работещи с различни системи на самопознание. Личните ми духовни търсения са многопосочни и ми позволяват да разглеждам личността в дълбочина. Любознателността и желанието за развитие ме тласкат напред и не преставам да надграждам самата себе си. Познанието няма крайна точка - развиваме се до последния си дъх.

Вярвам, че с добър спътник се преминава по-лесно през етапи на болезнени процеси, изпитания и кризи и се старая да бъда достоен такъв за клентите си. Подавам ръка на тези, които имат стремеж да се развиват, да се освобождават от страховете, самозаблудите си и да оздравяват собствените си отношения и живот.

От 13 години се занимавам с психология, 11 години с психотерапия. Обучавана съм от доказани психотерапевти от страната и света. Преди да започна работа с най-съкровеното в другите, самата аз преминах многогодишно обучение по психология, впоследствие  специализирах в полето на психотелесната психотерапия, а понастощем се обучавам във фамилна терапия. Преминах личната си двегодишна индивидуална и петгодишна групова психотерапия, в които съм работила много със  собствените си характерови лимити и проблеми в отношенията. Споделям го не от чувство на гордост, а защото познавам пътя и мога да те водя по него. Струва време, енергия, усилия и понякога болка, но аз съм го извървяла и знам, че си заслужава. Психотерапията промени необратимо моя живот и личност.

Сериозната подготовка гарантира фокусирана и пълноценна работа със специфичната проблематика на всеки клиент. Не по-малко важна е личността на самия психотерапевт, неговия характер, житейски опит, автентичност, ценности и присъствие. През годините самата аз съм се променяла, надграждала и работила върху моите ограничения. Гарантирам дискретност, прозрачност, честна обратна връзка и безоценъчност.

Осветяването на собствената сенчеста страна, приемането ѝ и преработването на невротичните механизми, са основни стъпки в изграждането на един  психотерапевт. Това искам да дам като опит и  познание и на хората, които ме търсят за помощ.

Вярвам в уникалността на контакта между клиента и терапевта, както и че този контакт променя едновременно и двамата. Благодарна съм и на всеки човек, който ме е потърсил, защото ми е позволил да се докосна до най-съкровените му мисли, чувства и преживявания. Това е не само проява на огромно доверие към мен, но и ми е дало възможност да раста през докосването до чуждата душевност.

Не само теоретичните познания, но и етиката на терапевта да съхранява повереното му в терапевтичния процес, е от изключителна важност! Гарантирам пълна конфиденциалност и защитена среда.

Неорайхианската аналитична психотерапия, която прилагам, съдържа елементи от психоанализата, гещалттерапията, хуманистичната терапия, когнитивно-поведенческата, арт- и денс-терапия, както и биоенергетика. В основата си е телесно ориентиран метод - работи се с телесните напрежения и симптоми. В работата се включват и техники за релаксация, биоенергийно дишане, неорайхиански масаж при работа с телесните блокажи.

Психотерапията е инструментът, чрез който се връщаме към здравото си ядро. Това е един нелек, но благодатен път на осъзнаване и промяна, по който те каня да поемеш с мен! Вярвам, че всеки може да изгради пълнокръвен и хармоничен живот, но е необходима помощта на терапевта, за да се отстранят пречките - да преработи вътрешните си конфликти, да оздрави поведението си, да прояви своята индивидуалност и потенциал и да живее според личното си кредо.


Периодично провеждам терапевтични групи на различни тематики (потърсете инфо на фейсбук страницата ми Студио Идзин - Мариана Вълчева).

 

Професионална квалификация:

Четиригодишна специализация в Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия - гр. София ( www.binap.eu ) - дипломиран психотерапевт;

Магистър по "Детска и юношеска психология" - Бургаски Свободен Университет - завърших с грамота за отличие и доказан стремеж за издигане авторитета на академичната общност;

Бакалавър по Психология - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - завършено с отличие;

Понастоящем се обучавам в тригодишна специализация по Фамилно консултиране и  психотерапия към Институт "Бернхард Ахтерберг" с водещ Георги Антонов;

Едногодишно обучение в четири модула по Хипнотерапия в Insighting - Център за психотерапия - гр. София с водещ д-р Димитър Тенчев;


Сертифициран водещ на социално-психологически тренинги - "Тренинг за треньори" с водещи доц. д-р Пепа Митева и проф. д-р Мария Алексиева.

Участие в Конференция за студентско научно творчество с разработка на тема "Емоционална интелигентност и гняв при юношите", проведена в БСУ;

Участие като ко-водещ на тематичен тренинг "Любовта, сексуалността и табутата" с водещ проф. д-р Захарина Савова  - преподавател в Медицински университет - София и в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия;

Обучение по Групова психотерапия с водещ Станислава Тончева - супервизор и преподавател в БИНАП;

Участие като ко-водещ на дихателни практики с Мадлен Алгафари;

Участие в групи за супервизия  "Работилница за терапевти" с водещ Виргиния Захариева - преподавател, супервизор;

Обучение по "Психотерапевтична работа с деца" с водещ Цанко Цанков - клиничен психолог в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" и супервизор;

Участие в уъркшоп "Изкуството на взаимоотношенията" (фамилна терапия) с водещ д-р Менис Юсри  (Великобритания);


У
ъркшоп по Психотелесна психотерапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

Участие в тематичен тренинг "Жената в мен" с водещ терапевт проф. д-р Захарина Савова;

Уъркшоп по Райхианска Аналитична Вегетотерапия с водещ терапевт Марилена Коми (Гърция) - директор на Гръцки Институт по Вегетотерапия и Характеров Анализ;

Участие в 16-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в Берлин;

Участие в 18-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в гр. София;

Участие в уъркшоп "Кодът на тялото" с водещ проф. д-р Дженовино Ферри (директор на Италиански Институт по Райхиански Анализ);

Участие в уъркшоп "Жестовете в очакване на промяната" с водещ д-р Рубенс Кигнел (Бразилия), основател и директор на Японска школа по психотелесна психотерапия;

Участие в уъркшоп "Страст и агресия" с Олаф Трап (Германия), президент на германската асоциация по Биоенергетичен анализ;

Участие в уъркшоп "Влияние на пре-, пери- и постнаталната травма" с водещи Ренате Абел и Илона Готес (Германия);

Участие в уъркшоп "Смъртта" с водещ терапевт Мадлен Алгафари;

Участие в уъркшоп за работа с пациенти с гранични разстройства с водещ терапевт д-р Жан Лоик Албина (Франция) - Райхианска Aналитична Вегетотерапия;

Участие в уъркшоп по Функционален анализ с водещ терапевт Ана Комачио (Италия);

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП  "Лекуване на вътрешното дете" с Виргиния Захариева;

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП на тема  "Аз-образ";

Участие в обучителен тренинг по Бодинамик с водещи Лизбет Марчър - основател и директор на направлението  Бодинамик - и Хади Марчър (Дания);

Участие в уъркшоп по Театротерапия с водещ Мадлен Алгафари;

Участие в група за супервизия  "Работа със сексуални проблеми в психотелесната психотерапия" с водещ Мадлен Алгафари;

От 2019 г. участие в ежегодна група за клинично - аналитична супервизия с водещ проф. д-р Дженовино Ферри от Италиански Институт по Райхиански анализ;

Завършен Базов тренинг за работа с Метафорични Асоциативни Карти ОХ с водещ Розалия Горанова.

Участие в множество тренинги и обучения за личностно развитие; личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, танцотерапия, театротерапия, работа с интуицията и др.


Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество - член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP).

http://neoraihianstvo.org/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/

 Член на Дружеството на психолозите в България - BG-RP-2169

От 2018 г. личен психотерапевт на специализанти от Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия (https://binap.eu/lichni-terapevti/).

 

 Най-сигурното нещо е промяната. Сътвори сам своята!

И най-дългият път започва с първата крачка.

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.

Местоположение

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg