•  
 • Здравей пътниче!

  Готов ли си за пътешествието

 • Да изровим скритото в себе си съкровище!

 • Неочаквани отговори - Нови перспективи

 • Да разширим границите си

 • Нова гледна точка

  към миналото, настоящото и бъдещето

 • Промяна в живота

  реално трайно и необратимо

 • Одухотворяване и осмисляне на живота

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

КОНТАКТИ

Студио „Идзин”

Гр. Бургас, ул. „Иван Вазов” 57, ет.2

тел. за връзка: 0884 022990

Facebook страница ; Студио Идзин-Мариана Вълчева

 

 

 

Contact
 1. Вашето име(*)
  Please let us know your name.
 2. Вашият имейл(*)
  Please let us know your email address.
 3. Телефон
  Invalid Input
 4. Тема за контакт(*)
  Please write a subject for your message.
 5. Вашето съобщение(*)
  Please let us know your message.
 6. антиспам(*)
  антиспам
  Invalid Input

 

Когато работя не отговарям на телефонни повиквания, но при първа възможност ще се свържа с вас.

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, УСЛУГИ И ХОНОРАРИ

Моля, имайте предвид следното преди записване на консултация или започване на  психотерапия:

Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на терапевтичните сесии и в личния си живот. За последните терапевтът не носи отговорност.        

Терапевтичният процес е свързан с поддържането на определени правила, за да бъде основан на яснота и доверие.

Сесиите се провеждат в удобно за двете страни време и се записват предварително по телефона.

При невъзможност за явяване в уговорения час - задължително информиране 24 часа преди сесията.

Отменена сесия без предизвестие се заплаща като редовна проведена.

Закъсненията за сесия са за сметка на клиента - не се удължава времето до обичайното.

Клиентът е длъжен да съобщи на терапевта дали прилага други форми на терапия - традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е приемал някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.

Резултатите са индивидуални, зависят от готовността му да посреща страховете си и характеровите ограничения с травматичен произход, както и от изграждането на добра терапевтична връзка.

Терапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на терапевтичния процес и не се наблюдава развитие или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист.

Двете  страни, терапевт и клиент, са длъжни да запазват тайната на споделената информация по време на сесия - индивидуална или групова.

Основните пет правила за работа в терапевтичен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните или груповите сесии, дискретност, спонтанност и даване на обратна връзка.

Терапевтичният процес изисква отдаденост, последователност и резултатите са реципрочни на вложеното от терапевтирания участие, отдаденост и вътрешна мотивация за промяна, както и от качеството на изградената терапевтична връзка.

УСЛУГИ И ХОНОРАРИ

1.   Психологическа консултация или психотерапия - 60 мин. - 70 лв.

Психотерапията е времеемък (поне 6 месеца, а понякога до 2 години) и дълбинен процес, който цели сериозна личностна и поведенческа промяна.

Психологичното консултиране цели разрешаване на текущ житейски проблем и заема обикновено от 5 до 10 сесии.

 2.  Консултиране на партньорски двойки или семейства - 90 мин. -  100 лв.

Целта е ориентиране в причините за възникващи проблеми в отношенията и

откриване на възможности за изграждане на по-хармонични и балансирани

такива.

 

  3.  Астропсихологическа консултация - 60 мин - 70 лв.

На нея изследваме силните и слабите страни на човека, показани в наталната му

карта, възможности за професионално развитие, особености на етапа на жизнения

 цикъл, в който се намира човек, възможни трудности и път за преодоляването им.

  Не се отнася до предсказване на бъдещи събития, а е по-скоро една бърза и ясна

психодиагностика. Целта е да опознаете по-добре себе си, ресурсите си и да ги

използвате целенасочено за разрешаване на житейските задачи, пред които сте

изправени.

 

Провеждам и онлайн консултиране, като в този случай таксата се заплаща по

банков път поне 24 часа преди провеждане на сесията.

Данни за банков превод:

Получател: ИДЗИН ЕООД

      IBAN: BG89RZBB91551010862339

      RZBBBGSF

      КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ

      Основание: Консултация

 

 

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА, ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, СТУДИО ИДЗИН - БУРГАС

 

                                               

                                                 

Добра среща в моето пространство за промяна и трансформация!

Казвам се Мариана Вълчева и съм психотелесен психотерапевт. В практиката си работя с хора, мотивирани да опознаят себе си, да се освободят от оковите на ограничаващите си убеждения и да променят живота си. Проблемите се проявяват обикновено в тревожни или депресивни състояния, житейски кризи, трудни междуличностни и партньорски взаимоотношения, и източникът е вътре в самите нас. Променяйки себе си, възвръщайки самоуважението си, развивайки гъвкави поведения, изчистваме и средата си от неподходящи ситуации и отношения.

Партньорството в двойки е тема, която е силно застъпена в моята работа, понеже вярвам, че умението да създаваме и поддържаме отношения дава качество на живота ни.

Работя и с тийнейджъри по посока развиване на добра самооценка, емоционална компетентност, себеотстояващо поведение, подобряване на взаимоотношенията с родители и връстници.

Преди 9 години създадох своето Студио "Идзин" като място за индивидуална, групова психотерапия и развитие на потенциала на човека, с цел  да помагам на хората да преодоляват проблемите си и да изграждат живота си такъв, какъвто го искат и заслужават.

Оттогава съм провела няколко десетки терапевтични групи и тренинги на различна тематика, над 8000 индивидуални терапевтични часа и консултации, множество обучения и семинари с професионалисти, работещи с различни системи на самопознание. Личните ми духовни търсения са многопосочни и ми позволяват да разглеждам личността в дълбочина. Любознателността и желанието за развитие ме тласкат напред и не преставам да надграждам самата себе си. Познанието няма крайна точка - развиваме се до последния си дъх.

Вярвам, че с добър спътник се преминава по-лесно през етапи на болезнени процеси, изпитания и кризи и се старая да бъда достоен такъв за клентите си. Подавам ръка на тези, които имат стремеж да се развиват, да се освобождават от страховете, самозаблудите си и да оздравяват собствените си отношения и живот.

От 13 години се занимавам с психология, 11 години с психотерапия. Обучавана съм от доказани психотерапевти от страната и света. Преди да започна работа с най-съкровеното в другите, самата аз преминах многогодишно обучение по психология, впоследствие  специализирах в полето на психотелесната психотерапия, а понастощем се обучавам във фамилна терапия. Преминах личната си двегодишна индивидуална и петгодишна групова психотерапия, в които съм работила много със  собствените си характерови лимити и проблеми в отношенията. Споделям го не от чувство на гордост, а защото познавам пътя и мога да те водя по него. Струва време, енергия, усилия, но аз съм го извървяла и знам, че си заслужава. Психотерапията промени необратимо моя живот и личност и същото искам да дам и на своите клиенти - възможност да живеят живота, който искат.. Без да се подценяват и да правят едни и същи грешки, от което да изпитват тревожност и неудовлетворение.

Сериозната подготовка гарантира фокусирана и пълноценна работа със специфичната проблематика на всеки клиент. Не по-малко важна е личността на самия психотерапевт, неговия характер, житейски опит, автентичност, ценности и присъствие. През годините самата аз съм се променяла, надграждала и работила върху моите ограничения. Гарантирам дискретност, прозрачност, честна обратна връзка и безоценъчност.

Не само теоретичните познания, но и етиката на терапевта да съхранява повереното му в терапевтичния процес, е от изключителна важност!

Гарантирам пълна конфиденциалност и защитена среда.

Неорайхианската аналитична психотерапия, която прилагам, съдържа елементи от психоанализата, гещалттерапията, хуманистичната терапия, когнитивно-поведенческата, арт- и денс-терапия, както и биоенергетика. В основата си е телесно ориентиран метод - работи се с телесните напрежения и симптоми. В работата се включват и техники за релаксация, биоенергийно дишане, неорайхиански масаж при работа с телесните блокажи.

Психотерапията е инструментът, чрез който се връщаме към здравото си ядро - премахваме излишното и продължаваме напред с повече лекота и съобразно личното си кредо.


Периодично провеждам терапевтични групи на различни тематики (потърсете инфо на фейсбук страницата ми Студио Идзин - Мариана Вълчева).

Целта на тези групи е човек на практика да увеличава арсенала си от ефективни поведения, както и да увеличава себепознанието, себеприемането си и уменията да влиза в отношения, да заявява себе си и да постига целите си.

 

Професионална квалификация:

Четиригодишна специализация в Български Институт по Неорайхианска Аналитична Психотерапия - гр. София ( www.binap.eu ) - дипломиран психотерапевт.

Тригодишна специализация по Фамилно консултиране и  психотерапия към Институт "Бернхард Ахтерберг" с водещ Георги Антонов - в процес на обучение;

Магистър по "Детска и юношеска психология" - Бургаски Свободен Университет;

Бакалавър по Психология - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

Сертифициран ТЕС-практик;

Едногодишно обучение в четири модула по Хипнотерапия в Insighting - Център за психотерапия - гр. София с водещ д-р Димитър Тенчев;


Сертифициран водещ на социално-психологически тренинги - "Тренинг за треньори" с водещи доц. д-р Пепа Митева и проф. д-р Мария Алексиева.

Участие в Конференция за студентско научно творчество с разработка на тема "Емоционална интелигентност и гняв при юношите", проведена в БСУ;

Участие като ко-водещ на тематичен тренинг "Любовта, сексуалността и табутата" с водещ проф. д-р Захарина Савова  - преподавател в Медицински университет - София и в Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия;

Обучение по Групова психотерапия с водещ Станислава Тончева - супервизор и преподавател в БИНАП;

Участие като ко-водещ на дихателни практики с Мадлен Алгафари;

Участие в групи за супервизия  "Работилница за терапевти" с водещ Виргиния Захариева - преподавател, супервизор;

Обучение по "Психотерапевтична работа с деца" с водещ Цанко Цанков - клиничен психолог в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" и супервизор;

Участие в уъркшоп "Изкуството на взаимоотношенията" (фамилна терапия) с водещ д-р Менис Юсри  (Великобритания);


У
ъркшоп по Психотелесна психотерапия с водещ Мартин Тиден (Дания) по метода Life Process Energy;

Участие в тематичен тренинг "Жената в мен" с водещ терапевт проф. д-р Захарина Савова;

Уъркшоп по Райхианска Аналитична Вегетотерапия с водещ терапевт Марилена Коми (Гърция) - директор на Гръцки Институт по Вегетотерапия и Характеров Анализ;

Участие в 16-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в Берлин;

Участие в 18-ти Европейски конгрес на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия (EABP) в гр. София;

Участие в уъркшоп "Кодът на тялото" с водещ проф. д-р Дженовино Ферри (директор на Италиански Институт по Райхиански Анализ);

Участие в уъркшоп "Жестовете в очакване на промяната" с водещ д-р Рубенс Кигнел (Бразилия), основател и директор на Японска школа по психотелесна психотерапия;

Участие в уъркшоп "Страст и агресия" с Олаф Трап (Германия), президент на германската асоциация по Биоенергетичен анализ;

Участие в уъркшоп "Влияние на пре-, пери- и постнаталната травма" с водещи Ренате Абел и Илона Готес (Германия);

Участие в уъркшоп "Смъртта" с водещ терапевт Мадлен Алгафари;

Участие в уъркшоп за работа с пациенти с гранични разстройства с водещ терапевт д-р Жан Лоик Албина (Франция) - Райхианска Aналитична Вегетотерапия;

Участие в уъркшоп по Функционален анализ с водещ терапевт Ана Комачио (Италия);

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП  "Лекуване на вътрешното дете" с Виргиния Захариева;

Участие като ко-терапевт в обучителен тренинг на специализанти от БИНАП на тема  "Аз-образ";

Участие в обучителен тренинг по Бодинамик с водещи Лизбет Марчър - основател и директор на направлението  Бодинамик - и Хади Марчър (Дания);

Участие в уъркшоп по Театротерапия с водещ Мадлен Алгафари;

Участие в група за супервизия  "Работа със сексуални проблеми в психотелесната психотерапия" с водещ Мадлен Алгафари;

От 2019 г. участие в ежегодна група за клинично - аналитична супервизия с водещ проф. д-р Дженовино Ферри от Италиански Институт по Райхиански анализ;

Завършен Базов тренинг за работа с Метафорични Асоциативни Карти ОХ с водещ Розалия Горанова.

Участие в множество тренинги и обучения за личностно развитие; личен опит, свързан с дихателни практики, интензивно дишане, фамилни констелации, хипнотерапия, психодрама, танцотерапия, театротерапия, работа с интуицията и др.


Член на Българското Неорайхианско психотерапевтично дружество - член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по психотелесна терапия (EABP).

http://neoraihianstvo.org/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/

 Член на Дружеството на психолозите в България - BG-RP-2169

От 2018 г. личен психотерапевт на специализанти от Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия (https://binap.eu/lichni-terapevti/).

 

 Най-сигурното нещо е промяната. И най-дългият път започва с първата

крачка. Трансформирай себе си и живота си!

 

Gallery

The Widgetkit Gallery provides a smart and automated way to publish images on your website. You only need to select the image folders and the whole gallery is generated automatically.

Features

 • Fully responsive including all effects
 • Folder based image selection
 • Supports multiple image folders
 • Automatic thumbnail creation
 • Supports image captions and custom links
 • Uses the Widgetkit Spotlight and Lightbox
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.3+ and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Showcase Box Example

This is an image showcase with eye-catching transition effects and a thumbnail navigation.

Image Wall Example

This is an image wall with zoom effect, no margins and squared corners using the lightbox.

Polaroid Example

This is an image wall with scattered polaroid pictures using the lightbox.

Slider Example 1

This is an image slider where the image centers automatically during the effect. It also features a spotlight caption and the lightbox.

Slider Example 2

This is an image slider where the image stays left during the effect.

Slideshow Screen Example

This is an image gallery using the nice swipe effect from the slideshow widget.

Slideshow Default Example

This is an image gallery using all the features from the slideshow widget.

Showcase Example

This is a simple image showcase mashing up all the features from the slideshow and slideset widget.

Slideshow Inside Example

This is a very basic slideshow which uses preview thumbnails inside the image as a navigation.

Spotlight Example

This is an image wall with some margins and rounded corners using the spotlight and lightbox.

Slideset Example

This is an image gallery using all the features from the slideset widget.

 • image1
 • image10
 • image11
 • image12
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image9

How To Use

The Widgetkit Gallery comes with a user-friendly administration user interface which let's you create new galleries with just a few clicks. The integrated directory browser let's you easily add or remove source directories of your images. All galleries can be loaded anywhere in your theme using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Studio Idzin

Студио "ИДЗИН"

ул. "Иван Вазов" 57, ет. 2
гр. Бургас, България

За контакти

Phone: 0884 022 990
Email: mariana_5kova@abv.bg